ADDRESS

Dubová 3322/4
723 00 Ostrava Martinov, ČR

PHONE

Platby

Fyzioterapie na našem pracovišti není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Akutní obtíže ve smyslu poruch pohybu svalů, poruchy šlach a vazů funkčního charakteru, blokády páteře (mimo akutní výhřezy!) mohou být řešeny jednorázovým ošetřením a to dle charakteru Vašich aktuálních obtíží.

Pro dlouhodobější a cílenější práci se svým tělem a na svém pohybu je vhodné zvolit po komplexní vstupní vyšetření + příslušný počet doporučených ošetření dle návrhu terapeuta – takto stanovený plánu pak realizovat.

Ergonomické poradenství a úpravy, pracovně-preventivní programy pro jednotlivce, apod. jsou realizovány a hrazeny dle rozsahu a charakteru objednaných služeb.

Podiatrie a podiatrické poradenství je realizováno jako celek stávající se z vyšetření, stanovení postupu a jeho následná realizace, vč. případného návrhu úpravy obuvi.

V tomto odkazu naleznete aktuální ceny našich služeb.

Napsat komentář