ADDRESS

Mgr. Zdeněk Guřan, Dubová 3322/4
723 00 Ostrava Martinov, ČR

PHONE

MŮJ FYZIO…možnost, jak cíleně pracovat na svém zdraví.

  • FYZIOTERAPIE

Specializujeme se na neurorehabilitaci a manuální medicínu, fyzioterapii poúrazových a pooperačních stavů, prevenci a kompenzaci pohybových obtíží a fyzioterapii ve sportu.

Obtíže v této oblasti (tzv. TMJ syndrom) projevující se jako bolesti čelistního kloubu, bolesti hlavy nebo zubů, bolesti v oblasti krční páteře. Mohou souviset s obtíži při jídle, při kousání nebo také při polykání – např. bolesti při polykání, nadměrné slinění apod.
Příčinou může být dřívější úraz (např. zlomenina čelisti), operace v oblasti (např. operace krční páteře předním přístupem), stavy po extrakci zubů (zejm. tzv. „osmiček“).
Fyzioterapie orofaciální oblasti má za úkol tyto obtíže zmírnit, snížit bolestivost, obnovit přirozený pohyb a komplexně harmonizovat napětí svalů a měkkých tkání.

Řešíme obtíže a bolesti chodidel a nohou při chůzi i dlouhodobém stoji. Navrhujeme individuální řešení na podkladě vyšetření a možnost zajištění nohy pomocí moderních postupů (Superfeet, Schein…). Nabízíme podiatrické poradenství.

Realizujeme hodnocení pracovního místa a pohybu. Řešíme obtíže spojené s vynucenou pracovní polohou a pracovním přetížením (syndrom karpálního tunelu, cervikobrachiální syndrom apod.). Poskytujeme ergonomické poradenství, navrhujeme úpravy prostřední vzhledem k pohybovému omezení jedince.

Sportovní fyzioterapie pro kluby i jednotlivce, podílíme se na optimalizaci tréninku, využíváme taping a kinesiotaping, navrhujeme vhodné způsoby regenerace a relaxace. Využíváme NordicWalking a Redcord® (TerapiMaster®) systém.

  • REHABILITACE 

Poskytujeme poradenství v rehabilitaci ve smyslu zajištění fyzioterapie, ergonomie a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, stavebních úprav v domácím nebo pracovním prostředí apod. U složitých stavů (např. roztroušená skleróza mozkomíšní, traumata mozku, cévní mozkové příhody, spinální postižení – postižení míchy) konzultujeme a spolupracujeme s ostatními odorníky v rehabilitaci (tj. logoped, psycholog, ergoterapeut apod.).

www.mojefyzioterapie.cz

All material Copyright © 2008 by MůjFyzioterapeut et MojeFyzioterapie