ADDRESS

Dubová 3322/4
723 00 Ostrava Martinov, ČR

PHONE

CV

CURRICULUM VITAE

Mgr. Zdeněk Guřan, MBAce, Cert. MDT

Vedoucí fyzioterapeut, Klinika léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Ostrava

Provozovatel NZZ

Fyzioterapeut týmu házené – reprezentační družstvo žen (ČSTV – ČSH) a interliga  WHIL – DHC Sokol Poruba

Vzdělání:

 • Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, magistr v oboru fyzioterapie, rehabilitace, FTVS
 • Zdravotně-sociální fakulta Ostravské univerzity, bakalář v oboru léčebná rehabilitace a fyzioterapie, FZS OSU.

Předchozí pracovní zkušenosti:

 • Úsekový fyzioterapeut – Spinální jednotka NCHK FNO, Klinika léčebné rehabilitace FNO
 • Fyzioterapeut reprezentačního družstva ČR, házená muži, ČSTV – ČSH
 • Vedoucí fyzioterapeut Laboratoře motoriky – Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, spolupracovník výzkumné skupiny společných pracovišť biomedicínckého inženýrství ČVUT, 1. a 2. LF UK,
 • Lektor – pedagog, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1. LF UK),
 • Expert skupiny v projektu RAP EQUAL EU, EHS projekt,
 • Odborný fyzioterapeut se zaměřením na neurologii a neurorehabilitaci, KRL VFN,
 • Paramedicínský garant klinických hodnocení KRL VFN,
 • Fyzioterapeut, reprezentační družstvo ČR a Rugby team Tatra Smíchov,
 • Asistent a administrátor projektu JPD3, EHS E-learning formy studia,
 • Fyzioterapeut, Klinika anestesiologie a resuscitace, Jednotka intenzivní péče VFN.

Odborné kurzy a specializace:

 • McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie – mezinárodně uznávaný kurz diagnostiky a terapie, zaměřený na pohybový aparát a zejména bolesti zad.
 • Bobath koncept – mezinárodně uznávaný kurz diagnostiky a terapie, zaměřený zejm. na osoby po cévní mozkové příhodě a poškození mozku, IBITA
 • MONS, SNS, GMI and Explain pain,
 • S-E-T koncept, TerapiMaster® (Redcord®) Systém,
 • Manuální medicína – diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
 • Bazální programy ve fyzioterapii – speciální fyzioterapie u pacientů s postižením míchy, po míšním poranění (kvadru / paraplegie, parézy), SCJ
 • Brügger koncept – ukončen mezinárodně uznávanou zkouškou, Brügger terapeut,
 • Manuální terapie funkční neplodnosti podle Mojžíšové,
 • Respirační fyzioterapie,
 • Manuální lymfodrenáž,
 • Aplikovaná kineziologie – cvičení na míčích a labilních plochách.

Některé ostatní odborné kurzy a specializace:

 • Respirační fyzioterapie,
 • Vzdělávání v podologii,
 • Analysis of employment models and development prospects, EQUAL Project EHS,
 • Rehabilitace pacientů po traumatickém poranění mozku,
 • Measuring Health and Disability in Europe: supporting policy development, EHS project,
 • Ergonomics in health care,
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně,
 • Neurorehabilitace,
 • McKenzi v kontextu centrované postury,
 • Ergonomie v práci fyzioterapeuta,
 • Fyzioterapie dechové insuficience,
 • Základy Vojtovy metody,
 • Míčková facilitace a nespecifické mobilizace kloubní.

Profesní zaměření:

 • Fyzioterapie v neurorehabilitaci,
 • Sportovní fyzioterapie a manuální medicína,
 • Objektivizace posturálních a lokomočních funkcí,
 • Biomedicíncké projekty a jejich aplikace v klinické praxi,
 • Porovnání mobility a funkční schopnosti dle ICF WHO.

Členství a činnost v odborných společnostech