ADDRESS

Dubová 3322/4
723 00 Ostrava Martinov, ČR

PHONE

Ostatní

Pro zodpovězení Vašich dotazů a případných připomínek týkajících se našich aktivit (případně i těchto webových stránek) použijte, prosím, emailové adresy uvedené v kontaktu.

Také zde můžete přidat hodnocení fyzioterapeuta a napsat krátkou informaci o Vašich zkušenostech s fyzioterapií na našem pracovišti.

Ke stažení je zde poukaz FT 06 pro Vašeho ošetřujícího lékaře.

REHABILITACE 

Poskytujeme poradenství v rehabilitaci ve smyslu zajištění fyzioterapie, ergonomie a poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, stavebních úprav v domácím nebo pracovním prostředí apod. U složitých stavů (např. roztroušená skleróza mozkomíšní, traumata mozku, cévní mozkové příhody, spinální postižení – postižení míchy) konzultujeme a spolupracujeme s ostatními odorníky v rehabilitaci (tj. logoped, psycholog, ergoterapeut apod.).

PODIATRIE 

Řešíme obtíže a bolesti chodidel a nohou při chůzi i dlouhodobém stoji. Navrhujeme individuální řešení na podkladě vyšetření a možnost zajištění nohy pomocí moderních postupů (Superfeet, Schein…). Nabízíme podiatrické poradenství.

Podiatrie a podiatrické poradenství má za úkol řešit obtíže a bolesti chodidel a nohou. Vyšetření nohou je nezbytným předpokladem pro přesné zhodnocení nejen pohybových obtíží souvisejících s chůzí, ale také při bolestech v zádech (bederní ale i krční páteř).

Možnost zajištění nohy pomocí vložek  Superfeet

Výrazné a trvalé snížení cen vložek Superfeet – dostupné jsou již od 984,-Kč !!!


Další možností je využití pohodlné zdravotní obuvi „Peter Legwood“ pro práci i volný čas.

Ceny obuvi Peter Legwood jsou 1245,-,Kč a 1345,-Kč dle typu. Vložky do bot Peter Legwood typ Aequos 1345,- a 2490,-Kč.

Součástí návrhu úpravy je také základní funkční diagnostika chodidla a stanovení vhodného terapeutického programu v případě obtíží.

Obtíže v oblasti chodidel je možné dle charakteru a projevu také řešit. V zásadě se může jednat o dva druhy poruch. První z nich je tzv. funkční porucha, druhým pak strukturální porucha. Často se jedná o kombinaci obou. Funkční poruchy chodidla lze řešit pouze cíleným speciálním cvičením a pouhé vypodložení např. vložkou do boty příčinu problému neřeší.

U strukturálního poškození se naopak neobejdeme bez kvalitní úpravy, vypodložení a kompenzace. Postavení nohy a různé odchylky od vývoje lze pomocí speciálních metod diagnostikovat a testovat. Následně pak můžeme navrhnout vhodná opatření jako např. kompenzační cvičení či úpravy obuvi.

Podiatrie a podiatrické poradenství je realizováno jako jednotný celek – vyšetření plus návrh řešení. Jedná se o fyzioterapeutické a podologické vyšetření funkce nohy, včetně návaznosti na celou dolní končetinu (koleno, kyčel, pánev…) a následné stanovení preventivního nebo terapeutického programu, příp. dalších vhodných opatření.

ERGONOMIE 

Realizujeme hodnocení pracovního místa a pohybu. Řešíme obtíže spojené s vynucenou pracovní polohou a pracovním přetížením (syndrom karpálního tunelu, cervikobrachiální syndrom apod.). Poskytujeme ergonomické poradenství, navrhujeme úpravy prostřední vzhledem k pohybovému omezení jedince.

Ergonomické poradenství je nedílnou součástí přístupů zejm. u chronických, opakujících se obtížím v pohybovém aparátu (jako např. bolesti zad, šíje, nohou, syndromy karpálního tunelu, bolesti a brnění rukou apod.). Důležitým prvkem je sledování pohybových návyků v pracovním prostředí, místě a procesech. Tyto pohybové návyky a procesy jsou následně analyzovány ve vztahu k fyzickým dispozicím jedince.

Jsou zde dvě základní varianty přístupů – možnost individálně řešit Vaše pracovní místo a procesy ve vztahu k Vašim obtížím, nebo je možné zajistit ergonomické šetření pracovních míst (kanceláře, výrobní prostory apod.) pro firemní klientelu.

Teoreticko-praktické semináře z oblasti „Ergonomie a školy zad:

Tyto semináře jsou zaměřená na prevenci bolestí v pohybovém aparátu a jsou připraveny dle individuálních požadavků Vaší firmy. Lze je realizovat od krátkých výukových bloků (minimálně jeden 2-hodinový blok), až po kontinuální edukaci (skupinově do cca 16 hodin, resp. 2 dny)

Edukace je zaměřena na tyto základní oblasti:

1) Základy ergonomie a zdravého sezení, škola zad

2) Základní strategie u přetížení v oblasti krční páteře, horních končetin a ruky (práce s klávesnicí a myší, RSI a CBS syndromy, syndrom karpálního tunelu apod.).

3) Způsoby a možnosti prevence, kompenzační cvičení a vhodná pohybová zátěž.

Minimální počet účastníků je 5, maximální pak 25 osob.

Možnosti rozšíření služeb:
– předložení a zpracování individuálního dotazníku,
– zhodnocení konkrétního pracovního místa a pohybových stereotypů,
– cílená ergonomická intervence na pracovním místě nebo v procesech,
– návrh konkrétních kompenzačních cvičení a úprav,
– řešení zdravotních obtíží, preventivní programy,
– prakticky zaměřené workshopy pro malé skupiny…

Cena je řešena individuálně a to na základě cenové nabídky, kterou Vám připravíme dle požadavků.


Odkazy v médiích:


4.1.-23.1.2012

Účast s reprezentací ČR házené mužů na ME 2012.

Články k péči o reprezentanty ČR na ME 2012 v házené
– MUDr. Petr Holub


– Karel Nocar – #2


26.11.2010

Zapojení se do projektu TVmedicína.cz POLAR TV – oblast rehabilitace – téma „Bolesti zad“.


Napsat komentář