ADDRESS

Mgr. Zdeněk Guřan, Dubová 3322/4
723 00 Ostrava Martinov, ČR

PHONE

PODIATRIE

Podiatrie a podiatrické poradenství má za úkol řešit obtíže a bolesti chodidel a nohou. Vyšetření nohou je nezbytným předpokladem pro přesné zhodnocení nejen pohybových obtíží souvisejících s chůzí, ale také při bolestech v zádech (bederní ale i krční páteř).

Možnost zajištění nohy pomocí vložek  Superfeet

Výrazné a trvalé snížení cen vložek Superfeet – dostupné jsou již od 984,-Kč !!!


Další možností je využití pohodlné zdravotní obuvi „Peter Legwood“ pro práci i volný čas.

Ceny obuvi Peter Legwood jsou 1245,-,Kč a 1345,-Kč dle typu. Vložky do bot Peter Legwood typ Aequos 1345,- a 2490,-Kč.

 

Součástí návrhu úpravy je také základní funkční diagnostika chodidla a stanovení vhodného terapeutického programu v případě obtíží.

Obtíže v oblasti chodidel je možné dle charakteru a projevu také řešit. V zásadě se může jednat o dva druhy poruch. První z nich je tzv. funkční porucha, druhým pak strukturální porucha. Často se jedná o kombinaci obou. Funkční poruchy chodidla lze řešit pouze cíleným speciálním cvičením a pouhé vypodložení např. vložkou do boty příčinu problému neřeší.

U strukturálního poškození se naopak neobejdeme bez kvalitní úpravy, vypodložení a kompenzace. Postavení nohy a různé odchylky od vývoje lze pomocí speciálních metod diagnostikovat a testovat. Následně pak můžeme navrhnout vhodná opatření jako např. kompenzační cvičení či úpravy obuvi.

Podiatrie a podiatrické poradenství je realizováno jako jednotný celek – vyšetření plus návrh řešení. Jedná se o fyzioterapeutické a podologické vyšetření funkce nohy, včetně návaznosti na celou dolní končetinu (koleno, kyčel, pánev…) a následné stanovení preventivního nebo terapeutického programu, příp. dalších vhodných opatření.

Napsat komentář