ADDRESS

Mgr. Zdeněk Guřan, Dubová 3322/4
723 00 Ostrava Martinov, ČR

PHONE

ERGONOMIE

Ergonomické poradenství je nedílnou součástí přístupů zejm. u chronických, opakujících se obtížím v pohybovém aparátu (jako např. bolesti zad, šíje, nohou, syndromy karpálního tunelu, bolesti a brnění rukou apod.). Důležitým prvkem je sledování pohybových návyků v pracovním prostředí, místě a procesech. Tyto pohybové návyky a procesy jsou následně analyzovány ve vztahu k fyzickým dispozicím jedince.

Jsou zde dvě základní varianty přístupů – možnost individálně řešit Vaše pracovní místo a procesy ve vztahu k Vašim obtížím, nebo je možné zajistit ergonomické šetření pracovních míst (kanceláře, výrobní prostory apod.) pro firemní klientelu.

Teoreticko-praktické semináře z oblasti „Ergonomie a školy zad:

Tyto semináře jsou zaměřená na prevenci bolestí v pohybovém aparátu a jsou připraveny dle individuálních požadavků Vaší firmy. Lze je realizovat od krátkých výukových bloků (minimálně jeden 2-hodinový blok), až po kontinuální edukaci (skupinově do cca 16 hodin, resp. 2 dny)

Edukace je zaměřena na tyto základní oblasti:

1) Základy ergonomie a zdravého sezení, škola zad

2) Základní strategie u přetížení v oblasti krční páteře, horních končetin a ruky (práce s klávesnicí a myší, RSI a CBS syndromy, syndrom karpálního tunelu apod.).

3) Způsoby a možnosti prevence, kompenzační cvičení a vhodná pohybová zátěž.

Minimální počet účastníků je 5, maximální pak 25 osob.

Možnosti rozšíření služeb:
– předložení a zpracování individuálního dotazníku,
– zhodnocení konkrétního pracovního místa a pohybových stereotypů,
– cílená ergonomická intervence na pracovním místě nebo v procesech,
– návrh konkrétních kompenzačních cvičení a úprav,
– řešení zdravotních obtíží, preventivní programy,
– prakticky zaměřené workshopy pro malé skupiny…

Cena je řešena individuálně a to na základě cenové nabídky, kterou Vám připravíme dle požadavků.

Napsat komentář